CO2-prestatieladder onderdeel van dagelijkse praktijk

Duurzaam ondernemen staat bij MOS Grondmechanica (MOS) hoog op de agenda. Dat is ook duidelijk terug te zien aan de CO2-prestatieladder. Sinds 2013 ging MOS hiermee van start en certificering volgde in 2015. Inmiddels is de uitstoot van CO2 met maar liefst 28% gedaald. Hoe? Ruud van der Meel, Hoofd Advies en MT-lid, legt het je uit.

Brandstofverbruik verminderen

Wil je als bedrijf je footprint verkleinen, dan begin je met het in kaart brengen van de energiestromen en het bepalen van de CO2-uitstoot per energiestroom. Daarna formuleer je reductiedoelstellingen en bepaal je maatregelen om deze te bereiken.

“Een eerste grote slag sloegen we door over te stappen naar groene stroom voor onze kantoorpanden,” legt Ruud uit. Uiteraard bleef het daar niet bij. Gloeilampen werden ingeruild voor ledverlichting en door bewegings- en lichtsensoren blijven lampen nu niet meer onnodig lang branden. Ruud: “Bovendien is op onze kosten een energiezuinige klimaatinstallatie met warmtepomp geïnstalleerd, HR-rendement glas geplaatst en het complete dak vernieuwd en geïsoleerd bij het kantoorpand (huur) in Rotterdam.”

De resterende CO2  is voor bijna 90% te wijten aan het gebruik van benzine en diesel voor vervoer en equipement. Ook op dit vlak maakt MOS de nodige stappen. “Ons wagenpark breidt zich langzaam aan uit met elektrische voertuigen. En elektrificatie van het sondeerequipement komt steeds beter van de grond. Nu nog de oplaadpunten, want die vind je meestal niet op de plekken waar wij moeten sonderen,” lacht Ruud.

Duurzaamheid leeft

Naast het treffen van maatregelen in de gebouwen, kan er ook flink worden bespaard door het veranderen van het gedrag van medewerkers. Ook daaraan besteedt MOS de nodige aandacht. “Klopt inderdaad. We willen echt dat al onze medewerkers zicht bewust zijn van hun gedrag. Daarom staat de CO2-prestatieladder bijna bij ieder overleg op de agenda. En tijdens de introductie van nieuwe medewerkers maakt duurzaamheid onderdeel uit van het inwerkprogramma. Op die manier is het echt gaan leven bij alle medewerkers van MOS,” onderstreept Ruud. Belangrijk daarbij is het bieden van inzicht en handvatten. Om die reden kregen alle vrachtwagenchauffeurs de cursus ‘het nieuwe rijden’ en meten we periodiek de bandenspanning van de (vracht)wagens. En aan de hand van een track-en-trace systeem kan worden nagaan hoe zuinig het rijgedrag is. “Ook (deels) thuiswerken blijven we na Corona gewoon doen. Dat scheelt natuurlijk ook heel veel CO2-uitstoot,” besluit Ruud.

Ambities komende jaren

Op dit moment heeft MOS een niveau 3 certificering van de CO2-prestatieladder. Niveau 1 t/m 3 hebben vooral betrekking op de eigen bedrijfsvoering. Niveau 4 t/m 5 gaat o.a. over leveranciers en de manier waarop zij bezig zijn met het terugdringen van de CO2-uitstoot. MOS wil de komende jaren niveau 3 gecertificeerd blijven en binnen die kaders nog beter gaan presteren. Het streven is om in 2021 in totaal 35% minder CO2 uit te stoten.