Funderingsonderzoek

Een onderzoek naar de staat van de fundering van een pand kan om verschillende wenselijk zijn:

  • Aankoop of verkoop van een pand
  • Toenemende scheefstanden
  • Scheurvorming in bouw- of tussenmuren
  • Klemmende ramen en deuren
  • Verbouwing van het pand

Voor het onderzoek wordt in eerste instantie een inventarisatie van de situatie gemaakt en op basis daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierbij worden zoveel mogelijk gegevens verzameld, zoals archieftekeningen, palenplan, grondwatergegevens en mogelijke oorzaken van de schade. Tevens wordt in de meeste gevallen een aantal scheefstandmetingen uitgevoerd.

Als er voldoende aanleiding is om verder te onderzoeken zal, in het geval van een houten paalfundering, naar het funderingshout gegraven worden. Panden gefundeerd op houten palen kunnen te maken krijgen met diverse problemen. Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld scheefstand, scheurvorming in de muren/gevels en/of klemmende ramen en deuren. In veel gevallen ligt de oorzaak bij een te lage grondwaterstand, waardoor schimmels het funderingshout en de palen kunnen aantasten. Echter ook problemen met overbelasting van de fundering of bacteriƫle aantasting van het funderingshout komen veel voor.

Ook bij niet onderheide funderingen, fundering op staal, kunnen funderingsproblemen voorkomen. Veel van de problemen zijn gerelateerd aan ongelijke zakkingen van de ondergrond waardoor de fundering van het pand de belasting niet meer goed kan afdragen naar de ondergrond. Gevolg kan scheefstand en scheurvormingen in de muren/gevels van het pand zijn.

Indien de resultaten van het project of de opdrachtgever het wenselijk acht wordt diepgaand onderzoek uitgevoerd doormiddel van; grondwateronderzoek, houtonderzoek en/ of zettingsmonitoring.

Funderingsonderzoek wordt door Mos Grondmechanica uitgevoerd naar de F3O richtlijnen voor funderingsonderzoek. De richtlijnen zijn in het leven geroepen als een kwaliteitswaarborging voor het onderzoeksproces. Als lid van F3O loopt Mos Grondmechanica voorop in de uitvoering, ontwikkeling en innovatie van het funderingsonderzoek, voor een onderzoek op maat bent u bij Mos aan het juiste adres!

Voor meer informatie, technisch, over funderingsonderzoek verwijzen wij u naar het productblad dat u hieronder kunt dowloaden. Natuurlijk kan u ook telefonisch contact met ons opnemen.