Akoestisch doormeten van palen

De integriteit van in de grond gevormde betonpalen en/of geheide geprefabriceerde betonpalen kan via een akoestische (sonische) testmethode worden gecontroleerd. In de grond gevormde palen worden met behulp van deze techniek gecontroleerd op scheuren, breuken, verjongingen, insnoeringen en andere ongewenste discontinuïteiten. Bij geprefabriceerde palen blijft de controle beperkt tot scheuren en breuken.

De akoestische meetmethode bestaat eruit dat op de paalkop een gevoelige bewegingsopnemer wordt geplaatst, vervolgens wordt op de paalkop een klap met een kunststof hamer gegeven. Hierdoor ontstaat een golf in de paal die zich in het beton in de richting van de paalpunt voortplant. Bij de paalvoet reflecteert de golf, waarna hij terugloopt naar de kop van de paal. Daar aangekomen wordt de “puntreflectie” door de sensor geregistreerd. Door de bewegingen van de paalkop in de tijd te registreren, kan een oordeel gevormd worden omtrent de integriteit van de paal.

Belangrijke voorwaarde voor een geslaagde meting is dat betonkwaliteit van de paalkop in orde is. In-de-grond gevormde palen dienen minimaal vijf dagen oud te zijn. Een vlakke paalkop is niet persé noodzakelijk. Het sonisch doormeten van palen kan zowel op het land als onder water worden uitgevoerd.

Opgemerkt wordt dat met de meettechniek de betonsterkte en/of betonkwaliteit niet wordt vastgesteld. Evenmin komt informatie beschikbaar omtrent de draagkracht van de palen.

In het eerste kwartaal van 2007 is CUR Aanbeveling 109 “Akoestisch doormeten van betonnen funderingspalen” uitgebracht. Deze aanbeveling is in 2013 herzien. In dit document is een complete beschrijving gegeven van de sonische testmethode op betonnen funderingspalen. Hierin worden eisen aan meetapparatuur, uitvoering van metingen, beoordeling en rapportage van meetresultaten beschreven, alsmede de beperkingen van het systeem. Daarnaast worden adviezen gegeven voor eventueel noodzakelijke aanvullende metingen.