CrossHole Sonic Logging

CrossHole Sonic Logging is een niet destructieve meetmethode waarmee de integriteit van in de grond gevormde palen/diepwanden kan worden getest.

Om de meting mogelijk te maken moeten 2 of meer, afhankelijk van de grootte van de door te meten paal/diepwand, (stalen) buizen (ø50mm) aan het wapeningsnet worden gebonden. Om indringen van betonspecie te voorkomen moeten de buizen over de gehele lengte en aan de onderzijde zijn afgesloten.

In één buis wordt een zender geplaatst en in de andere buis een ontvanger. De zender zendt een hoog frequent signaal door de paal/diepwand en de ontvanger ontvangt dit signaal. De looptijd van het signaal van de zender naar de ontvanger en de sterkte van het signaal wordt door een logger (CrossHoleAMPlifier) geregistreerd op verschillende diepten. Hierbij bevinden de zender en ontvanger zich op dezelfde diepte. De looptijd in combinatie met de sterkte van het ontvangen signaal geven een indicatie over de kwaliteit van het beton tussen beide buizen op een bepaalde diepte. De metingen worden met regelmatige tussenafstanden over de volle lengte van de paal/diepand herhaald, waardoor er een zo volledig mogelijk en betrouwbaar beeld ontstaat over mogelijke defecten over de gehele schachtlengte van de paal/diepwand.