CBR-proef

De California Bearing Ratio proef, afgekort tot CBR-proef, is eind dertiger jaren ontwikkeld door de California State Highway Department voor de bepaling van de sterkte van grond. De proef is over de gehele wereld in gebruik genomen als een methode om op een eenvoudige wijze de sterkte van grond, zand en funderingsmaterialen te bepalen.

De CBR-waarde verschaft informatie over het draagvermogen van de ondergrond (veldproef) of van een materiaal (laboratoriumproef) bij een statische of een dynamische belastingswijze. De proef is als volgt: de kracht die nodig is om een indringing van 0,1 inch (2,54 mm) respectievelijk 0,2 inch (5,08 mm) te verkrijgen wordt vergeleken met de kracht die nodig is om een zelfde indringing te bereiken in een standaardmonster van steenslag.