Dijkonderzoek normtraject 20-2 Voorne Putten

MOS Grondmechanica heeft de opdracht van het waterschap Hollandse Delta ontvangen voor het uitvoeren van grond- en laboratoriumonderzoek te Voorne-Putten op een dijktraject van circa 13 km lengte. De opdracht betreft het uitvoeren van sonderingen, het maken van handboringen en mechanische boringen, laboratoriumonderzoek en het installeren van een grondwatermeetnet met peilbuizen en dataloggers. De meetperiode is gelijk aan circa vier maanden. Het laboratoriumonderzoek betreft classificatieproeven, triaxiaalproeven, DSS proeven en samendrukkingsproeven.

De specificatie is als volgt:

 • 263 klasse 2 sonderingen met waterspanningen van 15 meter;
 • 5 klasse 1 sonderingen met waterspanning van 15 meter;
 • 18 stuks mechanische boringen van 15 en 20 meter;
 • 80 stuks handboringen van 2 meter;
 • 28 stuks peilbuizen (freatisch en einddiepte);
 • 36 stuks triaxiaalproeven (conform Deltares protocol);
 • 12 stuks DSS proeven (conform Deltares protocol);
 • 10 stuks KO CRS proeven (conform Deltares protocol);
 • 30 stuks samendrukkingsproeven (10 traps);
 • 180 stuks volumegewichten;
 • 78 stuks organische stofgehalte.

De set sonderingen en boringen wordt uitgewerkt in geotechnische lengteprofielen.
Daarnaast is onderdeel van de opdracht het opstellen van een proevenverzameling van generieke geotechnische parameters en het vaststellen van de grensspanningen op basis van de sonderingen.

Met de resultaten van het onderzoek wordt een beoordeling van de waterkeringen uitgevoerd conform de zgn. Critical State Soil Mechanics (CSSM) theorie. Voor het waterschap heeft dit project het karakter van een pilot. Mos voert dit project in nauwe samenwerking met Deltares uit.