Project op de 2e Maasvlakte

Voor een project moeten circa 75 sonderingen worden uitgevoerd tot een niveau van NAP – 45 m (circa maaiveld – 50 a 54 m). Ook moeten er 6 boringen worden uitgevoerd en aansluitend labwerk.

Een deel van de sonderingen is vanaf het water uitgevoerd omdat men snel resultaten wilde hebben voor het voorontwerp. Toen al bleek dat de vaak zandige ondergrond sterk wisselend in pakking was en dat niet alle sonderingen tot de gewenste diepte konden worden uitgevoerd, omdat zeer hoge conusweerstanden werden gemeten. Na het opspuiten van het zand, waardoor er dus circa 5 a 10 meter meer wrijving moest worden overwonnen tijdens het sonderen vanaf het nieuwe land, werd ons duidelijk dat deze problemen vanaf het land alleen maar erger werden, ondanks het CO(ntinue)SON(deer) systeem. Nadat er meerdere sonderingen niet op diepte kwamen en er een aantal malen stangenbreuk was opgetreden, is in samenwerking met Gouda Geo B.V. met een losse 35 tons toren in combinatie met ballastblokken (10 ton per stuk) en offshore sondeerbuizen van 44 mm, verder gesondeerd. Dit heeft tot het gewenste resultaat geleid, waarbij 35 ton werd bereikt op maaiveld – 58 m. Niet extreem diep maar wel een hele prestatie op de 2e Maasvlakte en genoeg om lagen die met een 20 tons toren niet konden worden gepenetreerd nu wel te penetreren.

Mos Grondmechanica B.V. heeft met deze losse toren een goed stuk materieel aangeschaft. Hiermee zijn sondeerdieptes haalbaar, die met een 20 tons toren in een normale sondeerwagen niet kunnen worden bereikt. De opdrachtgever heeft aangegeven zeer content te zijn met de resultaten van de sonderingen.