Project Verdiept fietsplein station Blaak

Opdrachtgever: Mourik Groot-Ammers

“Rondom het OV knooppunt Blaak staan nu veel fietsen in de buitenruimte geparkeerd. Er is een tijdelijke fietsenstalling, maar deze biedt slechts plek voor circa 150 fietsen. Vooral op de twee marktdagen blijkt deze stalling te klein. Verwacht wordt dat door de groei van OV-reizigers, de toename van winkelend publiek van de Markthal en na herinrichting van de Binnerotte het aanbod aan fietsen steeds groter wordt.

In opdracht van de gemeente worden in het eerste kwartaal van 2015 de kabels en leidingen verlegd. De uitvoering start in het tweede kwartaal en de fietsenstalling is eind 2015 gereed.

Binnen het verdiepte fietsplein komt ruimte om 940 fietsen te stallen. Dit wordt gerealiseerd middels hoge fietsrekken. Er komen drie trappen van en naar de fietsenstalling. Twee trappen zijn voorzien van fietsgoten en zijn bedoeld om de verdiepte fietsenstalling te kunnen bereiken en te verlaten met de fiets aan de hand. De derde trap is steiler, heeft geen goten en is primair bedoeld voor voetgangers om vanuit de fietsenstalling een zo direct mogelijke verbinding te hebben naar het openbaar vervoer. Tussen de omgeving van de Markthal en Station Blaak komt een loopbrug over de fietsenstalling om beide gebieden goed op elkaar te laten aansluiten.”

Bron tekst: www.rotterdam.nl/(eennieuwfietspleinvoor940fietsparkeerplekken)
Afbeelding: plaatsing loopbrug in de verdiepte fietsenstalling Bron foto: www.Mourik.com

Afbeelding: plaatsing loopbrug in de verdiepte fietsenstalling
Bron foto: www.Mourik.com

In opdracht van Mourik Groot-Ammers heeft Mos Grondmechanica B.V. de geotechnische advieswerkzaamheden uitgevoerd voor de dimensionering van de grondkerende constructie en paalfunderingen. Daarnaast is de omgevingsbeïnvloeding beschouwd in verband met ontgraving naast de trein- en metrotunnels. De omgevingsbeïnvloeding is beschouwd door middel van de eindige elementenmethode (EEM) Plaxis.

Voor de grondkerende constructie zijn ondiepe damwanden met een palenfundering in het pleistocene zandpakket gedimensioneerd, de paalfundering is toegepast voor de realisatie van verticale draagkracht. Voor de loopbrug en bijgebouw is de paalfundering gedimensioneerd, waarbij zowel verticale en horizontale belastingen optreden. Voor beide paalfundering zijn inwendig geheide stalen buispalen toegepast.