Container Terminal op de tweede maasvlakte (NL)

2e maasvlakte

De opspuiting van de 2e maasvlakte vindt gefaseerd plaats. In augustus 2009 heeft MOS Grondmechanica B.V.  in opdracht van Bam Civiel een grondonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van 2 kadeconstructies. Er zijn in hoog tempo met 4 sondeertrucks circa 70 sonderingen uitgevoerd, gevolgd door nog 25 sonderingen in december 2009. Een deel van de sonderingen zijn met waterspanning uitgevoerd. Tevens zijn boringen uitgevoerd en peilbuizen geplaatst. Op een deel van de grondmonsters zijn laboratoriumproeven uitgevoerd.

Het werken op deze verlate locatie leverde een paar mooie plaatjes op:

Gerelateerde artikelen