MOS zorgt voor droge voeten

MOS Grondmechanica is specialist in het monitoren van grondwaterstanden en het geven van deskundig advies over het beheer. Beiden een belangrijke tak van sport voor veel opdrachten en projecten van MOS. Denk bijvoorbeeld aan tunnels, bouwputten en dijklichamen. Zonder goede monitoring en beheer kan namelijk verdroging of wateroverlast ontstaan.

Marcel Jeurink (Senior Adviseur Geohydrologie, MOS) en Wouter van Wijngaarden (Projectleider Monitoring Hydrologie, MOS) houden de grondwaterstanden op projectbasis met argusogen in de gaten.

Groot belang

Het monitoren van de grondwaterstanden gebeurt niet alleen om tunnels, bouwputten en dijklichamen ‘droog’ te houden. Een andere belangrijke reden is dat een te lage grondwaterstand invloed heeft op de omgeving. “Als er te veel water wordt onttrokken, ontstaat er namelijk een tekort en kan de grond in de wijde omgeving eromheen verzakken. En in dijken kan scheurvorming optreden”, aldus Marcel.

24/7 monitoring

MOS monitort de grondwaterstanden op heel veel verschillende locaties verspreid door heel Nederland en zelfs daarbuiten. De meetlocaties herken je aan grijze zuiltjes waarnaast soms wel twee of drie peilbuizen de grond uitkomen. In de peilbuizen zitten druksensoren. Dat zijn langwerpige apparaatjes die in de peilbuis hangen. De meetsystemen voeren op verschillende momenten een drukmeting uit en versturen deze data via een modem naar de hoofdpost. “Via een door MOS ontwikkeld online-portal kunnen we de fluctuaties van de watergrondstanden bijna realtime 24 uur per dag en zeven dagen per week monitoren. Deze grafische presentaties zijn ook voor onze opdrachtgevers inzichtelijk,” legt Wouter uit.

Uniek binnen de branche

Naast een zelf ontwikkeld portaal en de mogelijkheid om continue te monitoren, heeft MOS ook de kennis in huis om deze metingen te interpreteren. Dat maakt dat er proactief gehandeld kan worden. Daarbij is de dynamische alarmering op basis van een automatische bandbreedteanalyse uniek en alleen op te zetten met voldoende geohydrologische achtergrondkennis.

Samenwerking & vertrouwen

Het transparant delen van deze informatie heeft grote voordelen; betrokken partijen kunnen sneller schakelen en direct ingrijpen als dat nodig is. Last but not least draagt het ook bij aan een fijne samenwerking en een groot onderling vertrouwen. Naast het realtime delen van data komen we, indien nodig, met alle betrokken partijen bij elkaar. We bespreken o.a. wat er speelt, of er vergunningen geactualiseerd moeten worden, hoe we onze werkwijze kunnen optimaliseren of er klachten komen van belanghebbenden. Dit wordt door alle stakeholders als heel zinvol ervaren!

Toekomst

MOS is een expert op het gebied van grondwatermonitoring en advies. Veel partijen vinden vooral de objectiviteit een pré. Recent zijn weer nieuwe projecten gescoord in Friesland, Brabant en Limburg.

Gerelateerde artikelen