Geotechnisch Veldonderzoek

Om de processen in de ondergrond te kunnen begrijpen en voorspellen, kunnen onze geotechnische en geohydrologische adviseurs en opdrachtgevers vaak niet zonder een gedegen grondonderzoek. In veel gevallen bestaat een grondonderzoek uit het uitvoeren van sonderingen en boringen.

Bij een sondering wordt een conus in de grond gedrukt en bij een boring wordt fysiek grond naar boven gehaald om te classificeren. Tevens bestaat de mogelijkheid om tijdens het boren (on)geroerde monsters te nemen voor onderzoek in ons eigen geotechnisch laboratorium.

Verder kunnen met de sondeer- en boortechniek (verloren) waterspanningsmeters peilbuizen en/of hellingmeetbuizen worden geplaatst. Daarnaast kan MOS Grondmechanica diverse in-situ proeven uitvoeren, zoals:

  • Plaatdrukproef
  • In-situ doorlatendheidsproeven