Geomonitoring

In het dichtbevolkte Nederland neemt de ruimte om te bouwen steeds verder af. Ondanks een gedegen grondonderzoek zijn aan ieder bouwproject geotechnische en geohydrologische risico’s verbonden. Deze risico’s houden nauw verband met de planning, schades, de omgeving et cetera.

Om deze geotechnische en geohydrologische risico’s goed in kaart te kunnen brengen, is het van belang voorafgaand, tijdens en na afloop van de bouw te monitoren.

MOS Grondmechanica biedt tal van metingen. Voor ieder project kunnen in het monitoringsplan keuzes worden gemaakt voor de te monitoren parameters. De monitoring wordt afgestemd op de bouwprocessen én de omgeving van het project.