Inclinometing

Meting waarmee deformaties van damwanden en effecten van ontgraving c.q. ophoging in horizontale richting kan worden gemonitord. Voor de meting wordt een speciale hellingmeetbuis tot op een vaste laag in de grond ingebracht of over een bepaalde lengte aan de damwand bevestigd.