Deformatiemeting

Het aanbrengen en landmeetkundig vastleggen van meetpunten op constructies en objecten waardoor de verplaatsing in verticale en horizontale richting in de loop van de tijd gemonitoord kan worden. Deze metingen kunnen zowel handmatig als automatisch uitgevoerd worden.