Grondwatermonitoring

Voor vele vraagstukken is informatie over de grondwaterstand en de stijghoogte in de diverse pakketten noodzakelijk. De grondwatermonitoring wordt veelal uitgevoerd met peilbuizen. Het filtergedeelte van de peilbuizen dient in de juiste lagen te worden afgesteld. Nadat de peilbuizen zijn geplaatst, kan de grondwaterstand worden gemeten. Doordat de grondwaterstand en de stijghoogte in meer of mindere mate fluctuaties kennen, is een herhalingsmeting noodzakelijk. Mede afhankelijk van de snelheid waarmee de fluctuaties optreden, kan gekozen worden om de monitoring uit te voeren met:

– Handmetingen

– Zelfregistrerende druksensoren die op locatie moeten worden uitgelezen

– Druksensoren verbonden aan een telemetrie-systeem.

Voor de presentatie van meetgegevens van grondwaterstanden in kleinere of grotere meetnetten heeft MOS Grondmechanica een eigen online-portal ontwikkeld. Deze web-portal is bereikbaar vanaf PC, Mac, tablet en smartphone.