Duurzaam ondernemen

In 2010 is een inventarisatie uitgevoerd ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit heeft geleidt tot een aantal nieuwe procedures die ingebed worden in ons KAM-systeem. In 2022 is de “Beleidsverklaring” verder aangescherpt. In de beleidsverklaring staan afspraken waar wij ons aan willen houden. Deze is aan de medewerkers (stakeholders) gecommuniceerd. De laatste versie van de Beleidsverklaring is te vinden op de pagina Beleidsverklaring

Traject Duurzame Inzetbaarheid

MOS Grondmechanica heeft 2015 gebruikt om de Duurzame Inzetbaarheid van haar medewerkers te verbeteren. Dit project zal doorlopen tot en met 2016 en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie.

Werkzaamheden worden in nauw overleg met (Adviesbureau De Vaart) uitgevoerd.

EU_logo

Links

www.skao.nl
www.duurzameleverancier.nl
www.nlco2neutraal.nl

CO2 footprint 2023
 
CO2 footprint 2022
 
CO2 footprint 2021

 

CO2 footprint 2020

 

CO2 footprint 2019