Laboratoriumonderzoek

MOS Grondmechanica beschikt over een goed en volledig geoutilleerd geotechnisch laboratorium, waar ongeroerde en geroerde grondmonsters worden geclassificeerd en beproefd.

Proeven worden uitgevoerd volgens de Nederlandse en de internationale normen. Verder worden diverse materiaalproeven uitgevoerd; met een specificatie op cement-bentoniet (o.a. één-axiale drukproef, Braziliaanse trekproef en de doorlatendheidsproef).

MOS Grondmechanica werkt voor de onderzoeken bij dijken en kaden ook conform de protocollen van Deltares en de Stowa. In Stowa verband is MOS Grondmechanica ook betrokken bij de verdere discussie en inbreng voor afstemming van proef uitvoeringen tussen de verschillende laboratoria in Nederland.