Classificatieproeven

Volumieke massa

Voor de bepaling van de volumieke massa wordt van, normaal gesproken een ongeroerde monster, een representatief deel genomen. In dit monster wordt met behulp van een volumesteekring een monster gestoken. Vervolgens wordt Conform de daarvoor geldende normen of voorschriften de volumieke massa door weging (nat en droog) bepaald.

Watergehalte

Het watergehalte wordt bepaald volgens de daarvoor geldende normen of voorschriften. Hierbij wordt een grondmonster in een zoveel mogelijk initiële conditie gewogen, gedroogd en opnieuw gewogen. Uit het quotiënt van beide wegingen wordt het vochtgehalte berekend.

Bepaling gehalte organische stoffen

De meest snelle bepaling wordt uitgevoerd volgens de gloeimethode. Hierbij wordt van een grondmonster, welk eerst gedroogd is, een deel afgewogen en in een gloeioven gegloeid. Door terugweging wordt het massaverlies bepaald. Deze methode kan worden uitgevoerd volgens een RAW voorschrift of NEN norm. Bepaalde correcties zijn ivm het lutumgehalte nog nodig.

Bepaling van het organischestof gehalte middels het uitspoelen met H2O2 is eveneens een methode welke tot de mogelijkheden behoort.

Bepaling van het kalkgehalte

Ook hierbij is de gloeimethode volgens de RAW bepaling een snelle en praktische methode. Het gedurende enkele uren verder doorgloeien met een hogere temperatuur na een bepaling van het organischestof gehalte is een correcte methode.

Het uitspoelen met HCL (zoutzuur) is geeft eveneens een indicatie van het kalkgehalte. Wel worden er met deze methode meerdere stoffen dan alleen het kalk verwijderd.