Samendrukkingsproeven

Oedometer

MOS Grondmechanica B.V. beschikt over 34 apparaten voor het uitvoeren van samendrukkingsproeven. Hiervan zijn er 4 volautomatisch. Met de samendrukkingsproef wordt het zettingsgedrag van de bodem onderzocht. Hiertoe wordt een ongeroerd monster uit de te onderzoeken bodemlaag beproefd. De mate van samendrukking hangt af van het belastingsniveau en de samendrukkingseigenschappen van de betreffende laag. De snelheid waarmee de zetting optreedt is afhankelijk van de consolidatie-eigenschappen. Hiervoor worden de zogenaamde Cv waarden bepaald. MOS Grondmechanica B.V. werkt met een zelfontwikkeld software pakket voor het uitvoeren en uitwerken van de proeven.

Constant Rate of Strain (CRS)

MOS Grondmechanica B.V. beschikt eveneens over een CRS-apparaat. Hiermee kan een nieuw type samendrukkingsproef worden uitgevoerd waarbij het monster binnen een stijve ring (K0-condities) met een constante snelheid wordt vervormd. Hierbij kunnen makkelijker ontlast-herbelast, relaxatie (kruipfasen) in de proef worden ingelast. Groot voordeel is dat er een constante meting van punten is, waardoor de grensspanning nauwkeuriger uit een vloeiende lijn kan worden bepaald.

Deze proef wordt vooral gebruikt bij projecten waarbij een nauwkeurige voorspelling van de zetting belangrijk is. Zowel slappe, cohesieve grondsoorten (klei en veen), maar ook niet cohesieve materialen zoals zand kunnen worden beproefd. De CRS-proef is met name geschikt voor de abc-isotachenmethode.