Cementbentoniet onderzoek

Eenaxiale druksterkte

Bepaling van de breukspanning van een cilindrisch cement-bentonietproefstuk en daarvan afgeleid de E-modulus, de relatieve elastische rek en breukrek. Een cement-bentoniet monster wordt hiervoor in een drukbank geplaatst en onder druk belast. Tijdens deze druk wordt de kracht en verplaatsing gemeten.