Direct Simple Shear (DSS)-proef

Het geotechnische laboratorium van MOS Grondmechanica heeft sinds begin 2009 de beschikking over gespecialiseerde apparatuur voor het uitvoeren van Direct Simple Shear (DSS) proeven. De 4 opstellingen waar MOS Grondmechanica momenteel over bezit, zijn interessant voor onderzoek op slap materiaal en met name op veen in gebieden waar het risico van afschuiven moet worden beoordeeld. Ze worden veelal ingezet naar onderzoek voor de sterkte van dijken.

In de proef wordt een monster (klei, veen) geconsolideerd. Door middel van een groot aantal ringen rondom het monster vindt een K0 consolidatie plaats. Na consolidatie wordt het monster horizontaal afgeschoven. Dit heet ongedraineerd door de hoogte constant te houden en de daarvoor benodigde kracht te varieren en registreren. Het afschuiven vindt plaats door het ondervlak van het monster te verschuiven met een constante snelheid. Dit afschuiven vindt plaats onder plane strain condities.

Direct Shear (DS)-proef

De DS-proef is een soortgelijke proef als de DSS-proef. Het verschil met de DSS-proef is dat het schuifvlak horizontaal met een constante bovenbelasting wordt opgelegd.