Doorlatendheidsproeven

Om oa een inschatting te kunnen maken van het debiet van het bemalingswater tijdens het uitvoeren van bemalingen en de advisering van allerlei hydrologische problemen, worden in ons laboratorium doorlatendheidsproeven uitgevoerd.

Om de doorlatendheid van verschillende bodemlagen te kunnen bepalen, voeren wij doorlatendheidsmetingen uit. Afhankelijk van het tijdens het grondonderzoek genomen grondmonsters kunnen worden onderzocht door middel van de Falling Head-methode (samendrukbare lagen) of de Constant Head-methode (doorlatend materiaal).