Dichtheidsbepaling (Proctor)

Proctorproef

Het doel is het bepalen van de maximale proctordichtheid. Dit is een verband tussen een optimaal vochtgehalte en een maximale proctordichtheid van het materiaal. De proctorproef wordt gebruikt om de dichtheid van een grondmonster te bepalen zodat men de funderingsstabiliteit van de grond kan vaststellen. De proef wordt uitgevoerd door bij verschillende vochtpercentages de grootste verdichting met een bepaalde hoeveelheid energie te bewerkstelligen. Dit wordt het optimum vochtgehalte genoemd. De proef kan uitgevoerd worden als een Normale proctorproef of bij hogere eisen als een verzwaarde proef. Het verschil zit in de hoeveelheid energie welke er ingebracht gaat worden.

De proef wordt uitgevoerd conform de Standaard RAW Bepalingen.