Online portaal

MOS Grondmechanica heeft zelf een groot aantal telemetrische loggers in bezit van verschillende leveranciers. Deze loggers worden voornamelijk ingezet bij projecten waarbij gegevens direct inzichtelijk moeten zijn. De loggers communiceren dan ook met grote regelmaat. Op de loggers kunnen verschillende soorten sensoren worden aangesloten.

Voor de verwerking en presentatie van meetgegevens van onze loggers hebben we zelf een online paneel ontwikkeld. Dit systeem bestaat uit meerdere onderdelen. Het systeem is modulair opgezet en ontworpen via de Model-View-Controller (MVC) methode. Hierdoor kunnen wij nieuwe functionaliteiten toevoegen en is het niet nodige een geheel nieuw systeem te ontwikkelen.

Het systeem bestaat uit een backoffice waarin de meetgegevens worden verwerkt en opgeslagen en een frontoffice waar onze klanten toegang krijgen tot de meetgegevens via de website http://geomonitoring.mosgeo.com. De grote kracht van deze website is de grafische presentatie van diverse meetpunten, die op een intuïtieve wijze geselecteerd kunnen worden. Wilt u zelf zien hoe het systeem werkt, via het mailadres geomonitoring@mosgeo.com kunt u inloggegevens verkrijgen voor een demonstratie van het portaal.