Zettingsmonitoring

Met behulp van verschillende instrumenten registreren van veranderingen in de hoogteligging van het maaiveld of van een cunetbodem waarop een constructie is aangelegd, als autonoom proces of als gevolg van een belastingverhoging in de ondergrond.