Dijkvernageling Lekdijk Vianen

Dijkvernageling Lekdijk vianen

Opdrachtgever: Consortium Dijkvernageling

“De Ringdijk ten noordwesten van het stadscentrum van Vianen is een dijk die bescherming biedt tegen het buitenwater, namelijk de rivier Lek. Over een lengte van ongeveer 250 m was de stabiliteit van de dijk voor de toekomst onvoldoende. Dit is het gevolg van een toename van rivierwater in de Lek door klimaatverandering. Dit deel van de dijk (het stuk dijk dat direct aansluit op de westelijke zijde van de stad Vianen) is nu versterkt om de stabiliteit van de dijk weer te laten voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen.

Voor dit project is over een traject van 250 meter ongeveer 275 nagels in drie rijen boven elkaar ingebracht. De nagels zijn net boven het slootniveau in  de dijk geboord. De techniek dijkvernageling is in de afgelopen tien jaar ontwikkeld door het Consortium Dijkvernageling. Dit consortium bestaat uit aannemers Boskalis en Volker Staal & Funderingen en ingenieursbureaus Grontmij en Witteveen+Bos.”

Bron tekst: www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl.
Afbeelding: Boormachine is een dijknagel aan het inbrengen

Afbeelding: Boormachine is een dijknagel aan het inbrengen

In opdracht van Consortium Dijkvernageling heeft MOS Grondmechanica B.V. geotechnisch veldonderzoek en geomonitoring uitgevoerd. De geotechnische veldwerkzaamheden betreffen het plaatsen van waterspanningmeters, peilbuizen en inclinometers in het dijklichaam. De werkzaamheden zijn in verband met beperkte ruimte uitgevoerd doormiddel van klein sondeer- en boorequipment.

Voor het monitoren van de grondwaterstanden zijn in de peilbuizen divers afgehangen. Deze zijn samen met de waterspanningmeters aangesloten op een telemetrie systeem. Doormiddel van het telemetrie systeem zijn de gegevens beschikbaar op een online datapaneel. Voor het monitoren van verplaatsingen zijn landmeetkundige werkzaamheden uitgevoerd zoals het inmeten van het dijklichaam; zogenaamde X, Y en Z-metingen. Daarnaast zijn diverse inclinometingen uitgevoerd voor het monitoren van eventuele horizontale verplaatsingen gedurende de werkzaamheden. Tijdens de uitvoering van de dijknagels zijn ook de trillingen gemeten in de ondergrond.

Afbeelding: Ingraven van trillingsopnemer

Afbeelding: Ingraven van trillingsopnemer

Gerelateerde artikelen