Project Tulpeiland te Wolderwijd Gemeente Zeewolde

Project Tulpeiland te Wolderwijd Gemeente Zeewolde

Opdrachtgever: de Vries & van de Wiel

“Voor de Kustzone in het Wolderwijd, gelegen naast de Polderwijk, zijn een aantal eilanden in de vorm van een tulp (kelk en steel) en een verbindingsdam met het vaste land gerealiseerd. Aan het vaste land wordt het Lanterstrand bij Bergkwartier Hoog gerealiseerd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door aannemingsmaatschappij De Vries & van de Wiel in samenwerking met ingenieursbureau Witteveen + Bos en aannemingsbedrijf De Boer en De Groot. Het project is uitgevoerd in opdracht van Gemeente Zeewolde.

Bron afbeelding: www.zeewolde.nl
Bron afbeelding: www.zeewolde.nl
De kelk van de tulp, het hoofdeiland, heeft een omvang ter grootte als een voetbalveld, de langgerekte natuureilanden vormen de steel. Een dam van 200 meter verbindt het eiland met het vaste land. Het tulpeiland biedt gelegenheid voor horeca, toerisme en watersport. In de kelk van de tulp komt een passantenhaven met circa 80 ligplaatsen voor zeilers en pleziervaart.”

Bron tekst (deels): http://www.deme-group.com/nl/vw/nieuws-de-vries-van-de-wiel.

In opdracht van De Vries & van de Wiel heeft MOS Grondmechanica diverse monitoring uitgevoerd gedurende realisatie van de eilanden. Voor het project zijn 27 waterspanningsmeters geleverd en aangebracht voor de monitoring van waterspanningen. Een deel van de waterspanningsmeters zijn toegepast voor het meten van de bodemdaling, deze zijn voorzien van additionele toevoer zodat een grotere meetnauwkeurigheid gerealiseerd is. Op wens van de opdrachtgever zijn meerdere waterspanningsmeters voorzien van telemetrie en zijn meetgegevens dagelijks verwerkt op het online datapaneel van MOS Grondmechanica. Overige systemen zijn de door De Vries & van de Wiel op locatie gemeten en door MOS Grondmechanica verwerkt.

Afbeelding: Plaatsing monitoringsystemen vanaf het water.
Afbeelding: Plaatsing monitoringsystemen vanaf het water.

Gerelateerde artikelen