MOS: specialist als het om hoogbouw gaat

Hoogstaand bouwen door diepgaand onderzoek; dat is de pay-off van MOS Grondmechanica (MOS). En niet voor niets. Want staat de realisatie van een 70 meter of hoger gebouw op de planning, dan is de kans groot dat de opdrachtgever voor het voorbereidende grondonderzoek aanklopt bij MOS. Nieuwsgierig op welke innovatieve wijze MOS hieraan invulling geeft? Gabriël Steenbergen (hoofd Sectie Geotechniek) vertelt er in dit artikel uitgebreid en met heel veel enthousiasme over.

 

Hoe het werkt

Of het nu gaat om de aanleg van een snelweg, de realisatie van een tunnel of woonwijk, een bouwproject start altijd met het uitvoerig in kaart brengen van de ondergrond. Dat doet MOS door boringen en sonderingen te verrichten. Met als eindresultaat een gedegen rapport over de kwaliteit en samenstelling van de grond en meestal met een uitgebreid advies over wat nodig is om het geplande object veilig te kunnen bouwen. “De aanpak verschilt per project. Zo zijn bij hoogbouwprojecten vaak extreem diepe sonderingen en boringen noodzakelijk. Logisch…want hoe hoger het gebouw, hoe groter de belasting op de ondergrond en des te steviger (lees: dieper) de fundering moet zijn”, legt Gabriël uit. “Gebouwen van 70 meter of hoger, vallen zelfs binnen de hoogste veiligheidscategorie. En dat betekent dat we de grond 25 meter dieper dan de geplande funderingspaal moeten verkennen. Sonderingen en boringen van 100 meter of dieper komen bij hoogbouw dus geregeld voor.”

 

Uniek in Nederland

Er is wel wat voor nodig om een sondering van 100 meter of dieper te kunnen verrichten, namelijk een extra zware sondeerwagen. “De ‘standaard’ sonderingen voeren we uit met een wagen van 20 ton. Maar bij extreem diepe sonderingen wordt de wrijving en tegendruk zo hoog dat een normale sondeerwagen los van de grond komt. En dat is natuurlijk niet de bedoeling”, lacht Gabriël. Natuurlijk bedacht MOS een passende oplossing. Zo schafte MOS in 2019 als enige in Nederland een bijzondere sondeerwagen aan. Deze kanjer van 20 ton kan namelijk verzwaard worden met ballastblokken tot maar liefst 35 ton. En daardoor multi-inzetbaar. De sondeerwagen werd in eerste instantie aangeschaft om te kunnen sonderen in de stevige zandgronden op de Maasvlakte. Proefondervindelijk bleek deze zware jongen ook uitermate geschikt voor sonderingen van hoogbouwprojecten. En dat maakt de aanpak van MOS uniek in Nederland!

 

 

Huidige projecten

Op dit moment staan er heel wat hoogbouwprojecten in Rotterdam en Amsterdam op stapel. In Rotterdam gaat het om twee ‘towers’ van 150 meter hoog en 30 x 30 meter breed. Op basis van onze  sonderingen is een optimaal palenontwerp uitgewerkt met in totaal 170 palen van 60 meter diep. De funderingspalen krijgen een doorsnee van 95 cm en in elke richting is de ruimte tussen de palen 1,5 meter. In Amsterdam gaat het om totaal om tien gebouwen van 70 meter en hoger, waarvoor MOS een groot deel van de sonderingen en boringen voor zijn rekening neemt.