Blankenburgverbinding; mooi project met uitdagingen

Sinds april 2018 werkt MOS Grondmechanica (MOS) in nauwe samenwerking met Fugro aan de nieuwe Blankenburgverbinding. Opdrachtgever is Bouwconsortium BAAK. De twee bedrijven voerden de benodigde sonderingen uit op en rond het Scheur, de drukke vaarroute naar de havens van Rotterdam. “Dit is het lastigste deel van het project. Met onze gezamenlijke ervaring, kennis en uitgebreid arsenaal aan materieel komt dat helemaal goed”, bevestigen Michael van Es (Projectleider, MOS), Lorenzo van Sörnsen de Koste (Werkvoorbereider, MOS) en Steve Bom (Hoofduitvoerder GWW A15/A20 BAAK).

 

Project in het kort

BAAK bouwt de Blankenburgverbinding in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze nieuwe snelweg A24, verbindt de A20 bij Vlaardingen (noordoever) met de A15 bij Rozenburg (zuidoever). “Door deze nieuwe verbinding zal de drukte op de A15 en in de Beneluxtunnel afnemen en de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven naar de Randstad verbeteren. De snelweg wordt vier kilometer lang en krijg een landtunnel op de noordoever en een tweede tunnel onder het Scheur. Dit is het gedeelte waarvoor MOS (als penvoerder) en Fugro de boringen, sonderingen en labonderzoeken doen. Op dit moment is het project volop in uitvoering. De verwachting is dat de A24 in 2024 opengaat”, vertelt Steve.

 

Project met uitdagingen

Door de ligging van het deelproject stonden Fugro en MOS regelmatig voor flinke uitdagingen. “Dit gedeelte van de Blankenburgverbinding ligt namelijk direct aan en onder het Scheur; een heel drukke vaarroute die leidt vanaf de Noordzee naar de binnenstad van Rotterdam. En op die vaarroute moesten wij tientallen sonderingen uitvoeren. Het behoedzaam laveren tussen de schepen en het stabiel houden van het sondeerschip vergden extra inspanningen,” legt Michael uit. “Daarnaast moest het overige deel van de sonderingen en boringen gedaan worden in het Oeverbos. En dit recreatiegebied bleef tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden gewoon toegankelijk voor publiek. Je begrijpt dat we tal van extra voorzorgsmaatregelen moesten treffen om de veiligheid van recreanten te kunnen garanderen.”

 

Spectaculaire actie

Tussen april 2018 en zomer 2019 is de grootste bulk sonderingen en boringen uitgevoerd. Nu het project in uitvoering is, vinden er vooral sonderingen en boringen op afroep plaats. “Een van de laatste sonderingen leverde spectaculaire afbeeldingen op. Er moesten namelijk sonderingen worden uitgevoerd in de bouwkuip van de tunnel. Om dat mogelijk te maken hebben we een sondeerwagen ca. 10 meter diep naar beneden getakeld én natuurlijk weer omhoog gehesen. Zo zie je maar, dat we voor iedere uitdaging een oplossing hebben”, lacht Lorenzo.

 

 

Samenwerking met potentie

Wat dit project nog meer bijzonder maakt, is dat het heeft geleid tot een intensievere samenwerking met Fugro. Ondertussen hebben MOS en Fugro in totaal vijf grote vergelijkbare projecten in gezamenlijkheid uitgevoerd. Daarbij is steeds een van de twee partijen penvoerder en dus ook eindverantwoordelijk. “De grootste winst voor onze opdrachtgevers is, dat we op deze manier optimaal kunnen voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van kwaliteit, capaciteit en planning. Naast expertise, die elk bedrijf afzonderlijk op verschillende terreinen heeft, kunnen we als combinatie veel makkelijker en flexibeler schakelen als het gaat over de inzet van materiaal en mankracht”, besluit Michael.