Geen uitdaging te groot door intensieve samenwerking

Er komt een nieuwe snelweg tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein. Het gaat om 11 km nieuw asfalt inclusief een half ondergrondse tunnel inclusief toeritten van 3 km lang. Bouwcombinatie De Groene Boog gaf MOS Grondmechanica (MOS) en Fugro de opdracht om de voorbereidende sonderingen, boringen en laboratoriumonderzoeken uit te voeren. Volgens Martin Dunnink (Projectcoördinator, De Groene Boog), Peter van Steenoven (Service Lijnmanager Sonderingen en Boringen Nederland, Fugro) en Michael van Es (Projectleider, MOS) een intensieve samenwerking die op rolletjes loopt.

 

Krachten bundelen

Zo’n groot project met zo’n krappe planning, hoe kun je dat het beste aanvliegen? Het antwoord op die vraag is; door de krachten te bundelen. En dat is precies wat MOS Grondmechanica en Fugro doen. Voor dit project staan er ca 2.400 sonderingen en boringen op de planning, waarvan het grootste deel aan het begin van het project uitgevoerd moest worden. Michael: “Met deze aantallen is het simpelweg verstandiger om een project met een concullega aan te pakken. We delen de verantwoordelijkheid, wisselen expertise uit en zijn qua planning veel flexibeler. Dat is fijn voor ons, maar nog fijner voor onze opdrachtgever De Groene Boog.”

 

Omgevingsmanagement extra inspanning

Op 23 juli 2018 voerde MOS de eerste sondering van dit project uit. En op dit moment staat de teller op ruim 1.800 sonderingen en 300 boringen. “Vooral de voorbereidingen vergen de meeste tijd. Zo voerden we tientallen gesprekken met particulieren. Bijvoorbeeld met boeren, omdat op hun terrein sonderingen noodzakelijk waren en in het begin nog niet alle gronden in bezit waren van Rijswaterstaat. Je begrijpt dat dat niet altijd de gemakkelijkste gesprekken waren. Daarom sloot tijdens deze gesprekken altijd een uitvoerder van MOS aan om ons als opdrachtgever te ondersteunen. Maar ook om er daarna voor te zorgen dat alle afspraken goed werden doorgezet en taken onderling werden verdeeld. Korte lijnen en een praktische aanpak, wat mij betreft de perfecte werkwijze”, legt Martin uit.

Maar er waren meer uitdagingen, die het werk allesbehalve makkelijk maakten. “Grote delen van het gebied bestaat namelijk uit bijna onbegaanbaar terrein”, legt Michael uit. “Denk aan dichtbegroeide bossen, gedempte waterpartijen en/of drassige moerasvlakten. Daar kom je niet zomaar met een sondeerwagen van 18 ton. Maar samen kwamen we altijd tot een passende oplossing.”

Unieke coproductie

Dit project is het vijfde project in rij dat MOS en Fugro op deze manier samen uitvoeren. “Ervaringen van vorige projecten nemen we mee en dat helpt. Maar wat onze samenwerking écht uniek maakt, is dat we tijdens deze opdrachten gelijkwaardige partners zijn. Partners die volledig transparant werken, vertrouwen in elkaar hebben en elkaars krachten positief benutten”, onderstreept Peter. “Daarnaast komen onze visie en werkprocessen voor een groot deel overeen en dat maakt deze samenwerking heel prettig en makkelijk. Niet alleen op directieniveau, maar ook in de uitvoering.”

 

Spelers in het veld

  • Rijkswaterstaat: opdrachtgever van bouwcombinatie De Groene Boog
  • Bouwcombinatie De Groene Boog bestaat uit Besix, Dura Vermeer, Van Oord, TBI (Mobilis, CroonWolters&Dros), Rebel en John Laing, waarvan de eerste vier partijen de aannemers betreffen
  • MOS Grondmechanica en Fugro: opdrachtnemers sonderingen, boringen en laboratoriumonderzoek