Laboratorium MOS onder de loep

Wist je dat in Nederland slechts een aantal grote adviesbureaus op het gebied van geotechniek, -hydrologie en -monitoring een volledig geoutilleerd laboratorium in eigen huis hebben? MOS is één van die bureaus. Kees van Elst, leidinggevende van dit deskundige team vertelt met enthousiasme over de verschillende onderzoeken, het werkgebied en zijn afdeling.

Welke proeven en onderzoeken voeren jullie uit?

“Het gaat misschien iets te ver om meer dan 30 verschillende proeven toe te lichten. Ik zal me daarom beperken tot de vijf meest voorkomende. Om te beginnen de proef ‘Korrelverdeling’. Tijdens dit onderzoek bepalen we o.a. de grofheid van de korrels. Bijvoorbeeld van zand en grind, maar ook van cohesieve grondsoorten. Daarvoor gebruiken we speciale zeven met verschillende maaswijdten. Is de grond te fijn om te zeven, dan passen we de bezinkmethode toe. Het resultaat van de proef is een grafiek, waaruit we belangrijke parameters kunnen aflezen. Aan de hand van deze parameters kunnen onze adviseurs bepalen of de grond hergebruikt kan worden of dat het zand bijvoorbeeld geschikt is als ophoogzand of juist als draineerzand. De resultaten geven ook een indicatie over de doorlatendheid van de grond. De vorm van de korrels is een andere parameter die we vaak bepalen. Dit doen we door de zandkorrels onder een microscoop te bekijken en te fotograferen.

“Een andere belangrijke proef is de samendrukkingsproef. Een moderne variant daarop is de CRS-proef. De Samendrukkingsproef  is één van de oudste proeven binnen de geotechniek. Met deze proef bepalen we de zettingsparameters voor de zogenaamde zettingsberekeningen. Dat klinkt ingewikkeld, maar ik leg het uit…. Misschien heb je langs de kant van een nog aan te leggen snelweg wel eens een berg zand of bulkzakken met zand gezien? Deze staan daar om de ondergrond voor te belasten, voordat de weg wordt aangelegd. Hoe zwaar die zakken moeten zijn of hoe hoog de zandberg moet zijn? Hoeveel (rest)zettingen er moet optreden? En hoelang het zand daar moet blijven liggen? De antwoorden op deze vragen kunnen onze adviseurs berekenen aan de hand van de resultaten uit deze proef.”

“Last but not least zijn de Triaxiaalproef en de DSS-proef, waarbij we testen hoeveel kracht er nodig is om de grond af te laten schuiven. We noemen dat de afschuifsterkte van de grond. Deze proeven worden vaak aangevraagd voor dijkonderzoeken of het ophogen van wegen. De sterkte-eigenschappen worden ook gebruikt voor de berekeningen van kade of damwandconstructies, bijvoorbeeld voor de Haven van Rotterdam of parkeergarages.”

Voert het laboratorium alleen proeven uit voor MOS Rotterdam?

“Nee, zeker niet. Het laboratorium is alleen ondergebracht in de vestiging Rotterdam. Hier voeren we de proeven uit voor al onze projecten in Nederland. Maar niet alleen voor onze eigen projecten, ook laboratoriumopdrachten van externe partijen zoals aannemers, Rijkswaterstaat en Waterschappen maken een groot deel van ons werk uit.

Wat maakt het werken op deze afdeling leuk?

“Ik werk hier al vanaf 1998 en sinds 2017 ben ik leidinggevende van de club. Het leuke is dat je hier alles in de praktijk leert. Heb je het vak eenmaal onder de knie, dan ben je vanaf het moment dat een monster binnenkomt tot aan dat de resultaten de deur uitgaan in the lead van het proces. Dat zorgt voor een grote betrokkenheid bij het werk. Bovendien is het werk door de grote verscheidenheid van het aantal uit te voeren proeven altijd afwisselend. Ik vind het zelf ook nog steeds leuk om naast mijn andere taken proeven uit te voeren.”

“Niet alleen de werkzaamheden maar ook het team waarmee we werken is leuk. Uiteraard moeten we heel nauwkeurig en geconcentreerd werken, maar er is altijd tijd en ruimte voor een grap en gezelligheid. We zijn trouwens nog op zoek naar een nieuwe collega. Dus lijkt het je leuk om je bezig te houden met grondonderzoek? Stuur dan een mail naar sollicitatie@mosgeo.com.”