Digitaal Veiligheidspaspoort

Digitaal Veiligheidspaspoort

Vanaf 1 mei 2014 dient iedereen die in opdracht van ProRail werkzaamheden in de gevarenzone (zone A), nabijheidszone B of op een bouwplaats (plaats of terrein, waarop wordt gebouwd of aangelegd in opdracht van ProRail) verricht, in het bezit te zijn van een Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP). Het Digitaal Veiligheidspaspoort is een persoonlijke pas waarmee uw medewerker kan aantonen dat hij aanwezig mag zijn op ProRail-terrein en dat hij over de juiste certificaten beschikt voor het werk dat hij doet. Voor het verkrijgen van het Digitaal Veiligheidspaspoort hebben wij op 14 september 2015 met alle buitendienst en uitvoering gerelateerde werknemers de Veiligheidstraining gevolgd en de toets Toegang tot het spoor in een gecontroleerde omgeving gedaan. Wij kunnen melden dat iedereen beide onderdelen met een voldoende heeft afgerond en dus binnenkort in het bezit is van een DVP.

Gerelateerde artikelen