Werken voor ProRail

Mooie projecten met extra uitdagingen

Sinds mei 2020 behoort MOS Grondmechanica (MOS) tot één van de drie partijen in Nederland die sonderingen en boringen op en langs het spoor mag uitvoeren. Dat doet MOS in opdracht van ProRail, dé spoorwegbeheerder van Nederland. Om een opdracht zoals deze binnen te halen moet je als organisatie aantoonbaar voldoen aan tal van veiligheidscriteria. Daarnaast vraagt werken op en langs het spoor de nodige kennis en flexibiliteit van medewerkers.

 

‘Timmeren’ aan de (spoor)weg

Sinds de ondertekening van het drie jaar durende contract met ProRail, zijn er zeven projecten op en langs het spoor gestart. Twee projecten zijn ondertussen succesvol afgerond. Vier andere projecten lopen nog, waaronder het treintraject Maaslijn tussen Nijmegen en Boxmeer. “Dit is een flink tracé waar ProRail o.a. het spoor wil verdubbelen en elektrificatie. Het gaat in totaal om 30 km spoor, waar MOS 73 sonderingen en ongeveer 75 boringen zal uitvoeren. En dat vraagt om een flinke inzet, zowel van het uitvoerende team als van de afdeling Werkvoorbereiding”, legt Raymonda Smit, werkvoorbereider vestiging Rotterdam, uit.

 

Veiligheid voorop

Werken langs het spoor, betekent werken volgens strikte veiligheidsplannen. Deze plannen worden voorafgaand aan het project door een gespecialiseerd bedrijf opgesteld. “Om aan alle eisen te kunnen voldoen, huren we extern een zogenaamde ‘grenswachter’ in. De grenswachter begeleidt en controleert de werkzaamheden tijdens de uitvoering op de voet,” legt Raymonda uit. Ook wordt aan het uitvoerende team een extern ingehuurde ‘kabelaanwijs’ toegevoegd. Aan hem/haar de taak om aan te geven waar en hoe diep bestaande kabels in de grond liggen. “Een verantwoordelijke rol binnen het team, want je moet er toch niet aandenken dat we tijdens een sondering het hele traject plat leggen,” lacht Raymonda.

 

Extra uitdaging

Naast alle veiligheidsregels en plannen is het werken in de nacht een extra uitdaging. Slaapgebrek en minder concentratie liggen dan namelijk sneller op de loer. Raymonda: “Om tijdens de uitvoering van een project optimale veiligheid en continuïteit te kunnen borgen, werken we graag met vaste teams van zowel MOS-medewerkers als extern ingehuurde krachten. Op die manier is iedereen vanaf het begin tot het einde van het project op de hoogte van alle beslissingen, taakverdeling en laatste ontwikkelingen.”

 

Trots op MOS

MOS is super trots dat zij een van de drie partijen zijn die deze werkzaamheden voor ProRail mag uitvoeren. “Naast dat het ons mooie opdrachten door heel Nederland oplevert, bewijst het maar weer dat MOS alles in huis heeft om aan dit soort hoge standaarden te kunnen voldoen,” besluit Raymonda.