MOS berekenend als het gaat om Veiligheid

Alle pijlen zijn erop gericht dat MOS Grondmechanica (MOS) zich in november 2021 certificeert voor de Veiligheidsladder, trede 3. Dit past helemaal in het straatje van MOS waar veiligheid al sinds jaar en dag hoog op de agenda staat. Met een VCA** in het bezit voldoet MOS aan dé standaard in veilig, gezond en duurzaam werken. “De Veiligheidsladder is een mooie en waardevolle toevoeging omdat deze certificering zich vooral richt op het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen stimuleert”, legt Ted van den Berg, coördinator Kwaliteit Arbo & Milieu (KAM), uit.

Veiligheidsladder verplicht

Met de introductie van de Veiligheidsladder wil MOS onveilige situaties en het aantal incidenten die daarvan het gevolg zijn terugdringen. De Veiligheidsladder telt in totaal vijf verschillende treden, namelijk:

Vanaf januari 2022 wordt trede 2 verplicht binnen de Governancecode ‘Veiligheid in de Bouw’ en in 2023 wordt dit waarschijnlijk opgeschaald naar trede 3.

Wat we doen, doen we goed

Bij MOS besloten ze om het maar meteen goed aan te pakken en dit jaar al te gaan voor certificering op trede 3. Daarmee is MOS een van de eerste adviesbureaus die volledig voldoet aan de nieuwste eisen. Ted: “Gelukkig hoefden we daarvoor geen gigantische aanpassingen door te voeren. Alle werkprocedures met betrekking tot veiligheid zijn namelijk vanwege de VCA** certificering al prima op orde. En alle medewerkers, zowel in het veld en lab als op kantoor, zijn zich hiervan ook goed bewust. De belangrijkste aanpassing was het meetbaar maken van hoe bewust of juist onbewust we binnen MOS omgaan met veiligheid. Hoe we dat meetbaar maken en hoe we ervoor zorgen dat veilig gedrag ‘top of mind’ blijft, dat staat beschreven in ons Jaarplan Veiligheid & Gezondheid.

Jaarplan Veiligheid & Gezondheid

In dit concrete jaarplan staan tal van activiteiten beschreven die nog dit jaar bijdragen aan het veiligheidsbewustzijn. Zo introduceerde MOS de ‘Life Saving Rules en V&G gedragsregels’ (zie afbeeldingen). Deze duidelijke en heldere statements maken gevaarlijke situaties, maar ook het gewenste gedrag direct duidelijk.

“Uiteraard stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat deze gouden regels nog beter tussen de oren gaan zitten. Niet alleen bij onze medewerkers, maar ook bij de medewerkers van onze onderaannemers. Daarom vormen deze regels onderwerp van gesprek tijdens verschillende overleggen en passeren ze ook tijdens het beoordelingsgesprek de revue”, verklaart Ted. Daarnaast introduceerde MOS ook een nieuwe manier van inspecteren. Deze kwartaalinspecties voeren de Operationeel Managers samen met de KAM Coördinator uit aan de hand van het zogenaamde oogrondeformulier. Het management beoordeelt of de observaties en meldingen aanleiding geven om extra maateregelen te treffen.

Voorbeeldfunctie belangrijke taak

‘Goed voorbeeld, doet goed volgen’. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste als het gaat om gedragsverandering. Juist om die reden volgen het management en de sleutelfunctionarissen nog dit jaar – en ook daarna – verschillende trainingen. Denk aan traingingen over hoe je een veiligheidscultuur creëert binnen de organisatie. Of hoe je veiligheidsgedrag kunt beïnvloeden. Maar ook het uitvoeren en interpreteren van gedragsobservaties zijn belangrijke onderwerpen. “Met deze handvatten kunnen zij echt een waardevolle bijdrage leveren aan het bevorderen van het veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag binnen MOS”, besluit Ted.

Gerelateerde artikelen