Eindige Elementen Berekeningen (Plaxis)

Het eindige elementenprogramma behoeft geen nadere introductie. Inmiddels is dit programma wereldwijd het meest gebruikte programma voor geavanceerde berekeningen. De senior adviseurs van MOS zijn volledig thuis in het gebruik van de meest recente versies (2D en 3D) van de programmatuur en de werking van de achterliggende grondmodellen.

Voor de meest ingewikkelde geotechnische projecten heeft MOS een schat aan ervaring, waarbij vooral de relatie tussen de interpretatie van uitgevoerd laboratoriumonderzoek en het gebruik van de verkregen parameters in de berekening uniek te noemen is. Daarnaast is het praktisch inzicht in dagelijkse uitvoeringspraktijk een belangrijk voordeel bij het opstellen en interpreteren van dergelijke geavanceerde berekeningen.