Taludstabiliteit

MOS maakt gebruik van in eigen beheer ontwikkelde berekeningsprogramma’s en gevalideerde software, waarmee taludstabiliteit kan worden berekend. Stabiliteitsberekeningen kunnen worden uitgevoerd voor tijdelijke of permanente situaties.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van alle bekende berekeningsmethodes, te weten de lamellenmethode van Bishop/Fellenius, Spencer en Uplift Van. Naast het uitvoeren van stabiliteitsberekeningen kunnen volledige toetsingen van waterkeringen conform de TAW leidraden worden uitgevoerd.