Heiprognose

Ten behoeve van de prognose worden berekeningen uitgevoerd met het internationaal bekende computerprogramma GRL-WEAP. Ten behoeve van het opstellen van de analyse wordt een berekening gemaakt van de totale heiweerstand op de einddiepte. Hierin zijn zaken als vermoeiïng van de grond verdisconteerd conform de theorieën van Voitus-van Hamme.

Benadrukt wordt dat een heiprognose niets zegt over de kwaliteit of het draagvermogen van de fundering ná installatie. Een hogere of lagere eindkalender dan volgt uit de prognose zegt niets over het draagvermogen van de palen. De analyse dient uitsluitend om een onderbouwde keuze te maken voor het toe te passen materieel.

Uit de analyse volgen een maximale druk- en trekspanning in de paal en een verwachte eindkalender. Verder wordt op basis van de eindkalender en het grondprofiel ingeschat hoe groot het totaal aantal slagen op de paal is om kopschade door vermoeiïng tijdens het heiwerk te voorkomen.