Grondkerende constructies

MOS maakt gebruik van in eigen beheer ontwikkelde berekeningsprogramma’s en gevalideerde software, waarmee de krachtswerking in de constructie efficiënt wordt berekend.

Naast bepaling van de krachtswerking in de constructie worden de optredende horizontale deformaties berekend waarmee de beïnvloeding van de grondkerende constructie op de omgeving globaal wordt ingeschat.

Onze adviezen voor grondkerende constructies kenmerken zich door een hoog praktisch gehalte door uitvoeringskennis te koppelen aan een theoretische kennis en commercieel inzicht in beschikbare uitvoeringstechnieken,