Trillingsprognose

Trillingsprognoses voor het heien van palen of het intrillen van damwanden worden opgesteld volgens de methode IFCO, zoals gepresenteerd in het vakblad Geotechniek (11e jaargang, nummer 4, oktober 2007, pagina 40-46).

De verwachte trillingen worden getoetst aan de maximum waarden die SBR-richtlijn A “Schade aan gebouwen door trillingen” toelaatbaar acht bij uitvoering van een indicatieve en/of uitgebreide trillingsmeting. Volgens SBR-richtlijn A is de kans op schade aanvaardbaar klein (< 1 %) wanneer aan de richtlijn wordt voldaan. De advieswerkzaamheden betreffen een prognose van de trillingen in de belendingen en toetsing van deze trillingen aan SBR-richtlijn A.

In het advies wordt summier aangegeven welke maatregelen getroffen kunnen worden in het geval de trillingen niet aan deze richtlijn voldoen. Het betreft dus een trillingsprognose en geen inbrengadvies.

Voor locaties waar de trillingshinder te groot wordt, kunnen aanvullende maatregelen worden voorgesteld ter beperking van de overlast.