Zettingsanalyse

MOS maakt gebruik van in eigen beheer ontwikkelde berekeningsprogramma’s en gevalideerde software, waarmee zettingen kunnen worden berekend. Zettingsberekeningen kunnen worden uitgevoerd ten behoeve van het bouwrijp maken van terreinen, lokale ophogingen, op staal gefundeerde constructies of consolidatiezettingen bij paalfunderingen.

Hierbij wordt volledig gebruik gemaakt van alle bekende berekeningsmethoden, te weten Terzaghi/Koppejan, NEN-Bjerrum of Isotachen, die worden ingezet al naar gelang naar de eisen van de klant of waar deze inhoudelijk het beste aansluit bij de vraagstelling.

Voor alle zettingsanalyses geldt dat een prognose wordt gemaakt van de totaal optredende zakking en het tijd-zettingsverloop. Daar waar de situatie dat verlangd wordt de invloed van zettingsversnellende maatregelen in het ontwerp verwerkt. Daarnaast is het uitwerken van zettingsbeperkende maatregelen mogelijk.