Barrièrewerking

Ondergrondse constructies kunnen effecten hebben op de grondwaterstanden in de directe omgeving van de constructie. Door de geohydrologisch adviseur wordt op basis van het uitgevoerde grondonderzoek en informatie uit diverse algemeen toegankelijke loketten een geohydrologische schematisering opgesteld. Op basis van beschikbare peilbuizen wordt een verhang in grondwater afgeleid. De schematisering en het verhang worden verwerkt in een grondwatermodel. Op basis van berekeningen wordt de beïnvloeding (verlaging c.q. verhoging) van de grondwaterstanden door de constructie bepaald.

Barrièrewerking wordt veelal uitgewerkt voor bijvoorbeeld kelders en tunnels