Bodemenergie-systemen

Warmte-Koude-Opslag is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. Met de opslag van koude en warmte in de ondergrond zijn forse energiebesparingen van fossiele brandstof te bereiken.

Afhankelijk van de energievraag en locatie-specifieke omstandigheden (waaronder de grondopbouw) wordt een advies uitgebracht voor het meest interessante systeem. Hierbij kan worden getoetst op commerciële aspecten voor het aanbrengen van het systeem maar ook voor onderhoud.

De aanvraag van deze toestemmingen alsmede de noodzakelijke documenten kunnen door MOS Grondmechanica worden voorbereid.