Bouwputontwerp

Het ontwerp van een bouwkuip in geohydrologische zin, begint veelal met restricties in de omgeving, ofwel een studie naar omgevingsbeïnvloeding. In veel situaties is slechts een zeer beperkte omgevingsbeïnvloeding toelaatbaar, bijvoorbeeld door risico op zettingen (grondopbouw), aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen, beperkte ruimtegebruik et cetera.

De geohydrologisch adviseurs van MOS Grondmechanica begeven zich hierbij in het spanningsveld om een keuze te maken die technisch, maar zeker ook financieel haalbaar is, met een minimum aan risico’s.