Drainage en ontwatering

Sommige gebieden of objecten hebben onvoldoende ontwatering. Dit kan zich uiten in water in de kruipruimten (of hoger gelegen delen). In nieuwbouwgebieden wordt veelal voorafgaand aan de bouw onderzoek gedaan naar de ontwateringsdiepte. Bij onvoldoende ontwatering zijn maatregelen noodzakelijk. Om de ontwateringsdiepte te bepalen, is veelal een aanzienlijke periode met monitoring noodzakelijk. Hier is een duidelijke interactie met onze afdeling geomonitoring (grondwatermonitoring) aanwezig.

Zowel bij nieuwbouw als bij ontwikkelde gebieden kan MOS Grondmechanica een onderzoekende rol en/of een adviserende rol spelen.