Omgekeerde osmose

Voor de watervoorziening van gewassen maken glastuinbouwbedrijven in het algemeen in eerste instantie gebruik van regenwater. Het hemelwater wordt in bassins opgeslagen. Naast hemelwater als goed gietwater is grondwater (na behandeling) ook goed gietwater. Oppervlaktewater en leidingwater zijn qua gietwater kwalitatief duidelijk minder.

Met name in het westelijk deel van Nederland is het grondwater in de watervoerende lagen zout. Het zoute water kan via een (omgekeerde) osmose installatie worden geleid. Circa 50% van het onttrokken water kan hiermee geschikt worden gemaakt voor de gewassen. In de overige 50% van het water is het chloridegehalte grofweg verdubbeld.

Voor zowel de onttrekking als de lozing is toestemming noodzakelijk. De aanvraag van deze toestemmingen alsmede de noodzakelijke documenten worden door MOS Grondmechanica veelvuldig.