Infiltratie hemelwater

Het aandeel verhard oppervlak in Nederland neemt steeds verder toe. Om overbelasting van de riolering te voorkomen, wordt steeds vaker voorgeschreven dat regenwater niet (of vertraagd) via de riolering mag worden afgevoerd. Met name in het oosten en zuiden van Nederland bestaat de mogelijkheid om hemelwater in de ondergrond te infiltreren.

Op basis van in-situ proeven kan MOS Grondmechanica de doorlaatfactor en daarmee de potentiële infiltratiecapaciteit van de ondergrond bepalen. Bij het ontwerp van een infiltratiesysteem wordt de combinatie van de infiltratiecapaciteit en bergingscapaciteit bekeken. Dit alles in relatie tot grondopbouw en grondwaterstanden.

De adviseurs van MOS Grondmechanica hebben naast de positieve effecten van infiltratie zeker ook oog voor de negatieve effecten. Bijvoorbeeld vernatting moet worden voorkomen.