Verwerking grondwaterstanden

Voor velerlei toepassingen is het noodzakelijk om het niveau én de fluctuatie van het niveau van de grondwaterstand te kennen. Vaak ontbreken (langjarige) meetreeksen van de grondwaterstand op de projectlocatie. Voor langjarige meetreeksen wordt onder andere het grondwaterarchief van TNO DinoLoket geraadpleegd. Met een paar drukken op de knop kan een veelheid aan data worden binnengehaald. De handmatige verwerking en interpretatie van deze data kan veel tijd kosten.

Door MOS Grondmechanica is voor de verwerking van deze grondwaterdata een handige tool ontwikkeld. Met een paar drukken op de knop is zichtbaar van welke peilfilters waterstanden ten opzichte van NAP beschikbaar zijn. Van deze filters is direct zichtbaar op welk niveau ze zijn afgesteld, in welke periode metingen beschikbaar zijn en het aantal metingen dat beschikbaar is. In deze tool kunnen de gewenste peilbuizen worden geselecteerd en automatisch, inclusief grafiek, in Excel verwerkt. Voor meer informatie wordt naar het productblad verwezen.

Op basis van een analyse van bestaande gegevens kan worden beoordeel of en op welke wijze aanvullende informatie noodzakelijk is,. Vervolgens kan MOS Grondmechanica deze informatie ook verzorgen.