Vergunningsaanvragen

Voor het onttrekken en lozen van (grond)water moet in diverse situaties bij verschillende instanties toestemmingen worden aangevraagd. De adviseurs van MOS Grondmechanica zijn uitstekend op de hoogte van het ontvankelijke bevoegd gezag per situatie. Het bevoegd gezag wordt gevormd door Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, milieudiensten en gemeenten.