Pompproeven

Voor projecten waarbij een bemaling wordt toegepast, is het van groot belang om een zo nauwkeurig mogelijk prognose van het debiet of de invloed op e omgeving te geven. In enkele gevallen geven de beschikbare gegevens onvoldoende houvast. In die gevallen wordt door de adviseur geohydrologie geadviseerd om een pompproef of een proefbemaling uit te voeren.

Niet iedere pompproef is een goede of nuttige pompproef. De inrichting van de proef moet worden afgestemd op de geohydrologische parameters die moeten worden bepaald. De geohydrologisch adviseurs van MOS Grondmechanica hebben hierin ruime ervaring.